Kontakt

Wyszukiwarka produktów

Lp Zastosowanie Wyrób Producent / skład Zgodność z normą Certyfikat Zdjęcie
61. do stabilizacji Kruszywo bazaltowe 0-63 Zaręba PN-EN 13242 1454-CPR-0145
62.   Materiał kamienny nienormowany NE Zaręba Towar nie jest wyrobem budowlanym  
63.   Materiał nienormowy Zaręba Towar nie jest wyrobem budowlanym  
64. do stabilizacji Niesort bazaltowy 0-31,5 - kolej Zaręba Krajowa Ocena Techniczna IK KOT-2017-010 wyd.2 Krajowy Certyfikat 002-UWB-004
65. do mieszanek bitumicznych Piasek bazaltowy 0-2 Zaręba PN-EN 13043 1454-CPR-0145
66. do podsypki kolejowej Tłuczeń bazaltowy 31,5-50 Zaręba PN-EN 13450 CZ IK - 07/2017
1454-CPR-0145
67. do mieszanek bitumicznych, do podsypki kolejowej Tłuczeń bazaltowy 31,5-63 Zaręba PN-EN 13043
PN-EN 13450
1454-CPR-0145