Kontakt

Wyszukiwarka produktów

Lp Zastosowanie Wyrób Producent / skład Zgodność z normą Certyfikat Zdjęcie
41.   Materiał kamienny nienormowany 0-31,5 Wiśniówka Towar nie jest wyrobem budowlanym  
42.   Materiał nienormowy Wiśniówka Towar nie jest wyrobem budowlanym  
43. do stabilizacji Niesort kwarcytowy 0-31,5 - kolej Wiśniówka Krajowa Ocena Techniczna IK KOT-2017-004 wyd.2 Krajowy Certyfikat 002-UWB-005
44. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Piasek kwarcytowy 0-2 Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
45. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Piasek kwarcytowy płukany 0-2 Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
46. do podsypki kolejowej Tłuczeń kwarcytowy 31,5-50 Wiśniówka PN-EN 13450 CZ IK - 08/2017
1454-CPR-0152
47. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji, do podsypki kolejowej Tłuczeń kwarcytowy 31,5-63 Wiśniówka PN-EN 13043
PN-EN 13242
PN-EN 13450
CZ IK - 09/2017
1454-CPR-0152
48. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 2-5 Zaręba PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0145
49. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 2-8 Zaręba PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0145
50. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 5-8 Zaręba PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0145
51. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 8-11 Zaręba PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0145
52. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 8-16 Zaręba PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0145
53. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 11-16 Zaręba PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0145
54. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 16-22 Zaręba PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0145
55. do robót hydrotechnicznych Kamień łamany bazaltowy 80-150 Zaręba Produkt do jednostkowego zastosowania System oceny zgodności 4
56. do robót hydrotechnicznych Kamień łamany bazaltowy 100-300 Zaręba Produkt do jednostkowego zastosowania System oceny zgodności 4
57. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kliniec bazaltowy 4-31,5 Zaręba PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0145
58. do mieszanek bitumicznych Kruszywo bazaltowe 0-5 Zaręba PN-EN 13043 1454-CPR-0145
59. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo bazaltowe 0-16 Zaręba PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0145
60. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo bazaltowe 0-31,5 Zaręba PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0145