Kontakt

Wyszukiwarka produktów

Lp Zastosowanie Wyrób Producent / skład Zgodność z normą Certyfikat Zdjęcie
21.   Otoczaki Stoki Towar nie jest wyrobem budowlanym  
22. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Piasek 0-2 Stoki PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0155
23. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Pospółka Stoki PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0155
24.   Przyjęcie gruzu Stoki    
25.   Przyjęcie mas ziemnych Stoki    
26. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Grys kwarcytowy 2-5 Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
27. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Grys kwarcytowy 2-8 Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
28. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Grys kwarcytowy 5-8 Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
29. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Grys kwarcytowy 8-11 Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
30. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Grys kwarcytowy 8-16 Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
31. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Grys kwarcytowy 11-16 Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
32. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Grys kwarcytowy 16-22 Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
33. do robót hydrotechnicznych Kamień łamany kwarcytowy 90-250 Wiśniówka PN-EN 13383-1 1454-CPR-0152
34. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kliniec kwarcytowy 4-31,5 Wiśniówka PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
35. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kliniec kwarcytowy 5-31,5 Wiśniówka PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
36. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo kwarcytowe 0-5 Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
37. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo kwarcytowe 0-5 (płukane) Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
38. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo kwarcytowe 0-16 Wiśniówka PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
39. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo kwarcytowe 0-31,5 Wiśniówka PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
40. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo kwarcytowe 0-63 Wiśniówka PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152