Kontakt

Wyszukiwarka produktów

Lp Zastosowanie Wyrób Producent / skład Zgodność z normą Certyfikat Zdjęcie
1.   Piasek nienormowany Czatolin Towar nie jest wyrobem budowlanym  
2. do robót ziemnych Piasek średni Czatolin PN-S-02205 Krajowa Deklaracja Włściwości Użytkowych
3. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do zapraw Piasek 0-2 Czatolin PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13139
1454-CPR-0153
4. do betonu, do mieszanek bitumicznych Żwir 1-4 Czatolin PN-EN 12620
PN-EN 13043
System oceny zgodności 4
5. do betonu, do mieszanek bitumicznych Żwir 2-8 Czatolin PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0153
6. do betonu, do mieszanek bitumicznych Żwir 8-16 Czatolin PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0153
7. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys granitowy 2-5 Graniczna PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0147
8. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys granitowy 2-8 Graniczna PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0147
9. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys granitowy 5-8 Graniczna PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0147
10. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys granitowy 8-16 Graniczna PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0147
11. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys granitowy 16-22 Graniczna PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0147
12. do robót hydrotechnicznych Kamień łamany granitowy 0-300 Graniczna PN-EN 13383-1 System oceny zgodności 4
13. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo granitowe 0-5 (suche) Graniczna PN-EN 13043
PN-EN 13242
System oceny zgodności 4
14. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo granitowe 0-31,5 Graniczna PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0147
15. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo granitowe 0-45 Graniczna PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0147
16. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo granitowe 0-63 Graniczna PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0147
17. do mieszanek bitumicznych Piasek granitowy 0-1 Graniczna PN-EN 13043 1454-CPR-0147
18. do betonu, do mieszanek bitumicznych Piasek granitowy płukany 0-2 Graniczna PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0147
19. do mieszanek bitumicznych Piasek granitowy suchy 0-2 Graniczna PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0147
20. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo 0-16 Stoki PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0155